VÁCH NGĂN VỆ SINH CDF

Liên hệ

Vách ngăn khi nghe đến khách hàng nhớ ngay đến Vách ngăn làm bằng Compact HPL, MFC đang làm bão hòa thị trường . Khách hàng quá rõ sản phẩm làm được bằng chất liệu này.Chất liệu hoạt động nhiều năm trong ngành và khi có vật liệu thì

Mã sản phẩm: HIGO-1931